Ceník geodetických prací

Ceník geodetických prací pro rok 2022

Aktuální položkový ceník geodetických prací 2022 - plány, vytyčení, zaměření - firma Geometra spol. s r.o.
Práce měrná jednotka mj cena/1 mj cena/2-5 mj cena/6-10 mj cena/>10 mj

Ceny záleží na daném rozsahu, mapovém podkladu a podmínkách v terénu. Ceny jsou smluvní - můžeme se vždy domluvit a nalézt takové řešení, abyste byli spokojeni a chtěli se k nám vrátit. Po dokončení a předání díla od nás získá každý zákazník malý dárek na památku!

Geometrický plán na budovu budova   8.000,- Kč   6.500,- Kč   6.000,- Kč dohodou
  
Geometrický plán na Zpřesnění hranice pozemku 100 m   12.000,- Kč   8.000,- Kč   8.000,- Kč dohodou
  
Geometrický plán na vyznačení VB 100 m   8.000,- Kč   6.000,- Kč   5.000,- Kč dohodou
  
Vytyčení vlastnické hranice 100 m   8.000,- Kč   6.000,- Kč   4.000,- Kč dohodou
  
Vytyčení stavby stavba   6.000,- Kč   5.000,- Kč   5.000,- Kč dohodou
  
Zaměření podkladu pro projekt bod       75,- Kč       75,- Kč       75,- Kč dohodou
  
Zaměření skutečného stavu bod      75,- Kč      75,- Kč      75,- Kč dohodou